Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Polnoletni storilci zoper katere je bil kazenski postopek pri državnem tožilstvu končan po kaznivem dejanju, spolu, starosti ob storitvi kaznivega dejanja in vrsti odločbe, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZNIVO DEJANJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3.443 | izbranih:

Išči

VRSTA ODLOČBE

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STAROST

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
17. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

KAZNIVO DEJANJE
Kazniva dejanja so do vključno leta 2016 razvrščena po posameznih kazenskih zakonikih.
Če je na prvem mestu šifra 1. pomeni, da gre za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku KZ-UPB1 (uporabljen do leta 2008), če je na prvem mestu šifra 4. gre za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku KZ-1 (uporabljen od leta 2008 do 2012), če je na prvem mestu šifra 5. gre za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku KZ-1B (uporabljen od leta 2012 dalje). Šifri 2. in 3. pomenita stare kazenske zakonike, ki niso več v uporabi.
Predlagamo uporabo iskalnika (v okence 'Išči' pri spremenljivki KAZNIVO DEJANJE vtipkajte iskani niz).
Primer:
Če želite imeti podatke o »povzročitvi prometne nesreče iz malomarnosti« po vseh kazenskih zakonikih morate izbrati šifre 1.XXXI.323, 4.XXXI.323, 5.XXXI.323, itd.
Od leta 2017 dalje so vse novele kazenskega zakonika KZ-1 objavljene pod šifro zakonika 4.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA ODLOČBE
Za leto 2013 ni podatkov o vloženih obtožnih predlogih po preiskavah.