Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število oskrbovancev v domovih za starejše po kategorijah oskrbe, Slovenija, 2006 - 2013
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KATEGORIJA OSKRBE

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


KATEGORIJA OSKRBE
I. kategorija
Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, v celoti niso sposobne za samostojno življenje in
potrebujejo delno neposredno osebno pomoč.
II. kategorija
Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo delno neposredno osebno pomoč.
III. kategorija
Osebe z zahtevnejšimi zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč.
IV. kategorija
Osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.