Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Viri financiranja programov socialne zaščite po vrsti prispevka (mio EUR), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PRISPEVKA

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 26 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
3. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
mio EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA PRISPEVKA
000 Viri financiranja programov socialne zaščite - SKUPAJ
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
000 Viri financiranja programov socialne zaščite - SKUPAJ
Podatki o virih financiranja programov socialne zaščite so rezultat zbiranja podatkov glede na metodologijo osnovnega sistema ESSPROS (evropski sistem integrirane statistike socialne zaščite). Glavne kategorije virov financiranja programov socialne zaščite (kategorija 000) so:
- socialni prispevki (kategorija 210),
- prispevki države (kategorija 220) in
- drugi viri (kategorija 240).
210 Socialni prispevki
Socialni prispevki so stroški delodajalca za svoje zaposlene ali zaščitene osebe za zagotovitev upravičenosti do socialnih prejemkov.
220 Prispevki države
Državni prispevki so stroški države za vodenje javnih programov brez prispevkov in finančna podpora države za druge nacionalne programe socialne zaščite.
240 Drugi prihodki
Drugi prihodki so različni tekoči prihodki programov socialne zaščite.
LETO
2017
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2018
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2019
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2020
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).