Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Diplomanti terciarnega izobraževanja po starosti, spolu in vrsti izobraževanja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

VRSTA IZOBRAŽEVANJA

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STAROST

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 09. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Specialistično (prejšnje)
Podatki vključujejo specialistični povisokošolski študij in specialistični pouniverzitetni študij (prejšnji).