Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Študenti visokošolskega izobraževanja po vrsti izobraževanja, načinu študija, letniku in vrsti vpisa, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŠTUDIJSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

VRSTA IZOBRAŽEVANJA

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

NAČIN ŠTUDIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETNIK

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

VRSTA VPISA

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

OPOZORILO:
V podatkih o študentih visokošolskega izobraževanja v študijskem letu 2020/2021 po vrsti izobraževanja, načinu študija, letniku in vrsti vpisa je prišlo do napake. V podatkih o študentih s podaljšanjem statusa študenta pomotoma niso bili upoštevani študenti s podaljšanjem statusa po 49. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Napako smo odpravili ob objavi podatkov 13. 1. 2022. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Podatki o vpisu študentov se zajemajo po stanju 15. 10. in se za določeno izkazano leto (npr. 2009) nanašajo na tekoče študijsko leto (npr. 2009/10).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila