Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Študenti visokošolskega dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija 2. stopnje, ki se prvič vpisujejo na visokošolske zavode, po načinu študija, spolu, starosti in vrsti izobraževanja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

NAČIN ŠTUDIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STAROST

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

ŠTUDIJSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki o vpisu študentov se zajemajo po stanju 15. 10. in se za določeno izkazano leto (npr. 2009) nanašajo na tekoče študijsko leto (npr. 2009/10).
Zaradi doslednejšega spremljanja in preverjanja študentovih predhodnih vpisov v terciarno izobraževanje podatki o številu novincev za študijsko leto 2021/22 niso primerljivi s prejšnjimi leti.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ŠTUDIJSKO LETO
2021/22
Zaradi doslednejšega spremljanja in preverjanja študentovih predhodnih vpisov v terciarno izobraževanje podatki o številu novincev za študijsko leto 2021/22 niso primerljivi s prejšnjimi leti.