Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Študenti višjih strokovnih šol po načinu študija, letniku študija, vrsti vpisa in starosti, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŠTUDIJSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

STAROST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

LETNIK ŠTUDIJA

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

NAČIN ŠTUDIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA VPISA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki o vpisu študentov se zajemajo po stanju 15. 10. in se za določeno izkazano leto (npr. 2009) nanašajo na tekoče študijsko leto (npr. 2009/10).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETNIK ŠTUDIJA
S študijskim letom 2014/15 smo prešli na nov vir podatkov o študentih višjih strokovnih šol (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), v kateri študenti izrednega študija niso razporejeni po letnikih. Zato z letom 2014/15 tudi SURS ne bo več objavljal podatkov o študentih izrednega študija po posameznih letnikih, ampak bodo vsi uvrščeni v kategorijo 'brez letnika'.