Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delež prebivalcev, vključenih v terciarno izobraževanje, po vrsti izobraževanja, spolu in starosti, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STAROSTNA SKUPINA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

ŠTUDIJSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

VRSTA IZOBRAŽEVANJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Odstotek
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki o vpisu študentov se zajemajo po stanju 15. 10. in se za določeno izkazano leto (npr. 2009) nanašajo na tekoče študijsko leto (npr. 2009/10).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Visokošolsko dodiplomsko
Vključeno visokošolsko univerzitetno in strokovno izobraževanje ter enovito magistrsko izobraževanje 2. stopnje
Visokošolsko podiplomsko
Vključeno specialistično, magistrsko in doktorsko izobraževanje (razen enovitega magistrskega izobraževanja 2. stopnje).