Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Študenti terciarnega izobraževanja po zavodih (glede na lastnino in financiranje), po vrsti izobraževanja, spolu in načinu študija, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

NAČIN ŠTUDIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA ZAVODA GLEDE NA LASTNINO IN FINANCIRANJE

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

ŠTUDIJSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Od leta 1996/97 spremljamo tudi vpis študentov na višje strokovne šole, ki jih je uveljavil Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Ur. list RS, št. 12/96).
Do študijskega leta 2004/05 smo pri podiplomskem študiju spremljali samo vpis na magisterij in specializacijo, od študijskega leta 2004/05 dalje, pa so v podatkih vključeni tudi vpisani na doktorat.
Od študijskega leta 1997/98 dalje so pri skupnem seštevku študentov dodiplomskega izobraževanja upoštevani tudi absolventi s statusom študenta.
Podatki o vpisu študentov se zajemajo po stanju 15. 10. in se za deločeno izkazano leto (npr. 2009) nanašajo na tekoče študijsko leto (npr. 2009/10).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila