Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Pedagoško osebje na visokošolskih in višješolskih zavodih, zaposleno s pogodbo o zaposlitvi s polnim, ali z delovnim časom krajšim od polnega, po spolu, delovnem mestu in delovnem času, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA OSEBJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 23 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

DELOVNI ČAS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 04. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.V številu niso všteti zunanji sodelavci, ki delajo po avtorski ali podjemni pogodbi. Podatki so v celoti pridobljeni iz administativnih virov. Podatki za leto 2016 se nanašajo na akademsko leto 2016/17
V številu niso všteti zunanji sodelavci, ki delajo po avtorski ali podjemni pogodbi. Podatki so v celoti pridobljeni iz administativnih virov. Podatki za leto 2016 se nanašajo na akademsko leto 2016/17
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila