Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izdatki za zdravstveno varstvo (1.000 EUR) po dejavnosti izvajalcev in virih financiranja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEJAVNOST IZVAJALCA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

VIR FINANCIRANJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
17. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1.000 EUR
Naslednja objava
18. 11. 2022
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DEJAVNOST IZVAJALCA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Dejavnost izvajalca zdravstvenega varstva - SKUPAJ
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
VIR FINANCIRANJA
Vir financiranja - SKUPAJ
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
LETO
2006
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2007
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2008
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2009
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2010
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2011
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2012
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2013
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2014
V veljavo stopi nekoliko revidirana metodologija Sistema zdravstvenih računov (t. i. SHA 2011 metodologija).Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2015
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2016
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2017
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
Podatki so bili revidirani dne 17.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2018
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
Podatki so bili revidirani dne 17.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2019
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
Podatki so bili revidirani dne 17.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2020
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.
2021
Podatki ne vključujejo izdatkov za investicije.