Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

COICOP CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 343 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
22. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za povprečna porabljena sredstva gospodinjstev za leta od 2000 do 2018 so na voljo v v tabeli 0878701S .
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
COICOP
Izdatki za življenjske potrebščine so razvrščeni po Klasifikaciji individualne potrošnje po namenu (COICOP).
MERITVE
Zaradi zaokroževanja se vsote včasih ne ujemajo.
COICOP
00 PORABLJENA SREDSTVA
Porabljena sredstva obsegajo vrednost Izdatkov za življenjske potrebščine (001) in Drugih izdatkov (20), ki niso del Izdatkov za življenjske potrebščine (izdatki povezani s prenovo stanovanja, hiše in različni drugi izdatki). Ne zajemajo izdatkov za nakup stanovanja, hiše ali zemljišča.
00 PORABLJENA SREDSTVA
Zdaj objavljeni podatki o (00) Porabljenih sredstvih so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 26079,10 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 10902,40 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
001 Izdatki za življenjske potrebščine
Zdaj objavljeni podatki o (001) Izdatkih za življenjske potrebščine so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 23934,42 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 10005,81 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
04 STANOVANJA, VODA, ELEKTRIČNA ENERGIJA, PLIN IN DRUGO GORIVO
Zdaj objavljeni podatki o (04) Stanovanjih, vodi, električni energiji, plinu in drugem gorivu so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 2949,01 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 1232,83 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
041 DEJANSKE NAJEMNINE ZA STANOVANJA
Zdaj objavljeni podatki o (041) Dejanskih najemninah za stanovanja so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 140,08 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 58,56 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
0411 Dejanske najemnine, ki jih plačujejo najemniki
Zdaj objavljeni podatki o (0411) Dejanskih najemninah, ki jih plačujejo najemniki so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 43,58 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 18,22 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
09 REKREACIJA, ŠPORT IN KULTURA
Zdaj objavljeni podatki o (09) Rekreaciji, športu in kulturi so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 1616,09 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 675,61 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
094 REKREACIJSKE IN KULTURNE STORITVE
Zdaj objavljeni podatki o (094) Rekreacijskih in kulturnih storitvah so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 282,60 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 118,14 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
0946 Storitve za rekreacijo in prosti čas
Zdaj objavljeni podatki o (0946) Storitvah za rekreacijo in prosti čas so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 197,42 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 82,53 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
11 RESTAVRACIJE IN HOTELI
Zdaj objavljeni podatki o (11) Hotelih in restavracijah so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 1632,63 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 682,52 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
111 GOSTINSKE STORITVE
Zdaj objavljeni podatki o (111) Gostinskih storitvah so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 1223,79 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 511,61 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
1111 Restavracije, kavarne in podobno
Zdaj objavljeni podatki o (1111) Restavracijah, kavarnah in podobno so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 561,17 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 234,60 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
11111 Restavracije, kavarne in bari (s postrežbo)
Zdaj objavljeni podatki o (11111) Restavracijah, kavarnah in barih (s postrežbo) so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 12. 10. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 549,07 EUR (povprečno na gospodinjstvo) in 229,54 EUR (povprečno na člana gospodinjstva). Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
139 DRUGE STORITVE
Drugi izdatki, ki niso del Izdatkov za življenjske potrebščine, zajemajo izdatke povezane s prenovo stanovanja, hiše in različne druge izdatke. Ne zajemajo izdatkov za nakup stanovanja, hiše ali zemljišča.
201 IZDATKI POVEZANI S STANOVANJEM IN HIŠO
Različni izdatki so: davki, denarni prenosi in darila, življenjsko zavarovanje, prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, denarne kazni za prekrške ipd.