Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Količina doma porabljenih živil in pijač na člana gospodinjstva, letno povprečje, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŽIVILA / PIJAČE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 51 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

PORABLJENE KOLIČINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kilogram, liter na člana gospodinjstva
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Podatki za leta 2000 - 2010 so preračunani iz obdobja treh zaporednih let (npr. 2008 - 2010) na srednje leto (npr. 2009) kot referenčno leto.
Podatki zbrani v letu 2012 in naslednjih letih, se nanašajo na referenčno leto. Podatki za leto 2011 niso na voljo, in tudi v prihodnje se raziskovanje ne bo več izvajalo vsako leto, ampak z večletnimi presledki.
PORABLJENE KOLIČINE
Količine porabljenih živil in pijač na člana gospodinjstva predstavljajo kupljene (v trgovini, na tržnici ipd.) in doma porabljene količine živil in pijač.
Pri tem niso upoštevane količine živil in pijač, ki so zaužite izven doma v restavracijah, gostilnah, kavarnah ipd
PORABLJENE KOLIČINE
Zaradi zaokroževanja se vsote včasih ne ujemajo.
0,0 podatek je manjši od 0,05 dane merske enote