Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev, Slovenija, 2000 - 2018
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ECOICOP CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 333 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
12. 10. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki pred vstopom Slovenije v EMU so preračunani iz SIT z uporabo nepreklicnega menjalnega razmerja (1 EUR = 239,64 SIT). Ta prikaz omogoča primerjavo v državi skozi čas in zagotavlja ohranitev kazalcev razvoja (stopnje rasti).
Dodatna pojasnila o uvedbi evra v državno statistiko in načinih objavljanja podatkov smo pripravili na spletni strani Statističnega urada RS v rubriki Evro za vse nas.
Osnovni podatki v SIT so objavljeni v tabeli Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev, originalni podatki v slovenskih tolarjih in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno .
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ECOICOP
Izdatki za življenjske potrebščine so razvrščeni po Evropski klasifikaciji individualne potrošnje po namenu (ECOICOP). Podatki za leta 2000 - 2012 so bili preračunani na novo klasifikacijo (ECOICOP).
LETO
Podatki za leta 2000 - 2010 so preračunani iz obdobja treh zaporednih let (npr. 2008 - 2010) na srednje leto (npr. 2009) kot referenčno leto.
Podatki zbrani v letu 2012 in naslednjih letih, se nanašajo na referenčno leto. Podatki za leto 2011 niso na voljo, in tudi v prihodnje se raziskovanje ne bo več izvajalo vsako leto, ampak z večletnimi presledki.
MERITVE
Zaradi zaokroževanja se vsote včasih ne ujemajo.
ECOICOP
00 PORABLJENA SREDSTVA
Porabljena sredstva obsegajo vrednost izdatkov za življenjske potrebščine (001) in drugih izdatkov (20), ki niso del izdatkov za življenjske potrebščine (izdatki povezani z nakupom ali prenovo stanovanja, hiše in različni drugi izdatki).
V 2018 brez izdatkov za nakup stanovanja, hiše ali zemljišča.
01176 Drugi gomolji in proizvodi iz gomoljnic
Nova kategorija od leta 2012 naprej.
01193 Hrana za dojenčke
Nova kategorija od leta 2012 naprej.
02112 Alkoholni napitki
Nova kategorija od leta 2012 naprej.
02123 Alkoholizirana vina
Nova kategorija od leta 2012 naprej.
02124 Pijače na osnovi vina
Nova kategorija od leta 2012 naprej.
05112 Vrtno pohištvo
Nova kategorija od leta 2012 naprej.
05119 Drugo pohištvo in stanovanjska oprema
Do leta 2010 tudi vrtno pohištvo.
0735 Kombinirani potniški prevoz
Nova kategorija od leta 2012 naprej.
08201 Naprave za fiksno telefonijo
Podatki za leta 2000 - 2010 so za kategoriji 08201 (Stacionarni ali fiksni telefon) in 08202 (Mobilni telefon) združeni.
08202 Naprave za mobilno telefonijo
Podatki za leta 2000 - 2010 so za kategoriji 08201 (Stacionarni ali fiksni telefon) in 08202 (Mobilni telefon) združeni.
08304 Paketne telekomunikacijske storitve
Nova kategorija od leta 2012 naprej.
20 DRUGI IZDATKI, KI NISO DEL POTROŠNIH IZDATKOV
Drugi izdatki, ki niso del izdatkov za življenjske potrebščine zajemajo izdatke povezane z nakupom ali prenovo stanovanja, hiše in različne druge izdatke.
V 2018 brez izdatkov za nakup stanovanja, hiše ali zemljišča.
202 RAZLIČNI IZDATKI
Različni izdatki so: davki, denarni prenosi in darila, življenjsko zavarovanje, prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, denarne kazni za prekrške.