Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delež zadolženih gospodinjstev (%) glede na vir najema kreditov ali nakupov na obroke in dohodkovni kvintilni razred, Slovenija, 2020
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DOHODEK GOSPODINJSTVA - KVINTIL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

VIR KREDITA ALI NAKUPA NA OBROKE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 10. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DOHODEK GOSPODINJSTVA - KVINTIL
Gospodinjstva so razvrščena glede na neto razpoložljivi dohodek na ekvivalentnega člana gospodinjstva v pet kvintilov; v prvem kvintilu je 20 % oseb iz gospodinjstev z najnižjim ekvivalentnim dohodkom, v petem kvintilu pa 20 % oseb iz gospodinjstev z najvišjim ekvivalentnim dohodkom.
LETO
Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.
VIR KREDITA ALI NAKUPA NA OBROKE
Isto gospodinjstvo je lahko zadolženo pri več različnih posojilodajalcih, zato seštevek ni 100 %.
VIR KREDITA ALI NAKUPA NA OBROKE
Banka
Delež gospodinjstev z vsaj enim kreditom, najetim pri banki, hranilnici ali drugi finančni instituciji.
Nefinančna institucija
Delež gospodinjstev z vsaj enim kreditom, najetim pri drugem kreditodajalcu, ki ni finančna institucija, npr. v zastavljalnici.
Sorodniki
Delež gospodinjstev, ki so si denar za vsaj en kredit ali nakup na obroke izposodili pri sorodnikih, prijateljih, znancih.
Ponudnik blaga ali storitev
Delež gospodinjstev z vsaj enim kreditom ali nakupom na obroke, najetim neposredno pri ponudniku blaga ali storitev. Tukaj se upoštevajo tudi obnavljajoči se krediti (krediti, povezani s kreditnimi karticami, vendar samo tisti, ki so prekoračeni).