Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stopnja prenaseljenosti stanovanja po dohodkovnih razredih gospodinjstev, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

DOHODKOVNI RAZRED GOSPODINJSTVA

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
% oseb, število oseb
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


STOPNJA PRENASELJENOSTI STANOVANJA je odstotek oseb, ki živijo v stanovanjih s premajhnim številom sob glede na število članov gospodinjstva. Pogoj, da je stanovanje prenaseljeno, je, da nima vsaj ene sobe na gospodinjstvo in hkrati še ene sobe za vsak par, ene sobe za vsako polnoletno samsko osebo, ene sobe za dva otroka istega spola, stara od 12 do 17 let, ene sobe za vsakega otroka različnega spola, starega od 12 do 17 let, in ene sobe za 2 otroka, mlajša od 12 let.
Z raziskovanjem SILC za leto 2011 se je spremenila metodologija izračuna tega kazalnika, zato podatki od leta 2011 dalje niso primerljivi s podatki za pretekla leta. Do leta 2010 se kuhinja ni štela za sobo, od leta 2011 dalje se med sobe šteje tudi kuhinja, če meri vsaj 6 m2 in jo gospodinjstvo uporablja tudi kot jedilnico, dnevno sobo, delovno sobo ali za podobne namene.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DOHODKOVNI RAZRED GOSPODINJSTVA
Vse osebe iz raziskovanja Življenjski pogoji (SILC) razvrščamo v kvintilne razrede glede na višino ekvivalentnega dohodka, tako da je v vsakem razredu 20 % vseh oseb. V prvem kvintilnem razredu je 20 % oseb iz gospodinjstev z najnižjim dohodkom, v petem kvintilnem razredu pa 20 % oseb iz gospodinjstev z najvišjim dohodkom.
MERITVE
Število oseb v prenaseljenih stanovanjih
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.