Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Intenziteta materialne prikrajšanosti, z dohodkom v naravi, Slovenija, 2005 - 2012
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŠTEVILO ELEMENTOV PRIKRAJŠANOSTI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

DOHODEK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

STATUS TVEGANJA REVŠČINE

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
[SILC].
- Metodološka pojasnila
INTENZITETA MATERIALNE PRIKRAJŠANOSTI je definirana kot povprečno število elementov, za katere so osebe prikrajšane.
V izračunu so upoštevane samo osebe, ki so prikrajšane za najmanj tri ali najmanj štiri od devetih elementov materialne prikrajšanosti.
Pri izračunu je upoštevanih naslednjih devet elementov materialne prikrajšanosti: 1] zamuda pri plačilu hipoteke ali najemnine, rednih stanovanjskih stroškov, obrokov za kredit ali drugih odplačil posojil; 2] zmožnost gospodinjstva, da si vsi člani lahko privoščijo enotedenske letne počitnice; 3] zmožnost gospodinjstva, da si privošči mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan; 4] zmožnost gospodinjstva, da iz lastnih sredstev poravna nepričakovane izdatke v višini mesečnega praga tveganja revščine iz prejšnjega leta; 5] gospodinjstvo si ne more privoščiti fiksnega ali mobilnega telefona; 6] gospodinjstvo si ne more privoščiti barvnega televizorja; 7] gospodinjstvo si ne more privoščiti pralnega stroja; 8] gospodinjstvo si ne more privoščiti osebnega avtomobila in 9] sposobnost gospodinjstva, da si zagotovi primerno ogrevano stanovanje.
LETO
Podatki za zadnje objavljeno leto so začasni, podatki za vsa predhodna leta pa končni. Podatki za zadnje objavljeno leto postanejo končni z objavo podatkov za naslednje leto.