Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Mnenje potrošnikov, originalni in desezonirani podatki, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 339 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

EKONOMSKI KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah
Naslednja objava
20. 06. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren samo Statistični urad Republike Slovenije.
Enota pri vseh kazalnikih je ravnotežje v odstotnih točkah (ravnotežje je razlika med deležem pozitivnih in deležem negativnih odgovorov).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
EKONOMSKI KAZALNIKI

Kako interpretiramo rezultate.

Za večino kazalnikov velja, da višje vrednosti pomenijo boljše stanje. Za tri kazalnike to ne velja, in sicer za:
- gibanje cen v zadnjih 12 mesecih,
- gibanje cen v prihodnjih 12 mesecih in
- pričakovana raven brezposelnosti v naslednjih 12 mesecih.

Za te tri kazalnike velja ravno obrnjeno: čim višja je vrednost, slabše je stanje.
EKONOMSKI KAZALNIKI
Kazalnik zaupanja potrošnikov
Kazalnik zaupanja potrošnikov je povprečje vrednosti kazalnikov trenutno finančno stanje v gospodinjstvu, pričakovano finančno stanje v gospodinjstvu, pričakovano gospodarsko stanje v državi in večji nakupi v prihodnjih 12 mesecih.