Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečno število delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 110 | izbranih:

Išči

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Naslednja objava
18. 02. 2025
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Zaradi zaokroževanja na cela števila se vsote ne ujemajo vedno.
Letna povprečja.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO
Zaradi prehoda na sodobnejši računalniški sistem, ki z novimi tehničnimi postopki omogoča izboljšanje kakovosti podatkov, smo z julijem 2009 pričeli kmete razvrščati po dejavnostih. Pred tem so bili vsi prišteti k dejavnosti A01. Povprečno število kmetov je tako za leto 2009 izračunano za drugo polovico leta.