Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijski in statistične regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
18. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Stopnja
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki o stopnjah delovne aktivnosti za obdobje od leta 1998 naprej so izračunani na podlagi mesečnega raziskovanja Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija. Stopnje delovne aktivnosti za obdobje med letoma 1993 in 2001 so prikazane samo na ravni Slovenije (kategorija SLOVENIJA) po spolu.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KAZALNIK
% vseh delovno aktivnih oseb med delovno sposobnimi prebivalci (15-64 let)
KAZALNIK
Stopnja delovne aktivnosti
% delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci v kohezijski, statistični regiji
Stopnja delovne aktivnosti za moške
% delovno aktivnih moških med delovno sposobnimi moškimi v kohezijski, statistični regiji
Stopnja delovne aktivnosti za ženske
% delovno aktivnih žensk med delovno sposobnimi ženskami v kohezijski, statistični regiji