Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prehodi med statusi aktivnosti na trgu dela, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STATUS AKTIVNOSTI V PREJŠNJEM ČETRTLETJU

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE

Skupaj: 57 | izbranih:

Išči

MERITVE

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
13. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število v 1000, %
Naslednja objava
13. 06. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Od prvega četrtletja 2021 uporabljamo v raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo prenovljen vprašalnik in prenovljeno metodologijo. Spremembe so predvsem posledica sprejetja nove Krovne uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci ter njenih izvedbenih in delegiranih aktov. Ključne spremembe, ki vplivajo tudi na izkazane statistike, se nanašajo na definicije ciljne populacije, gospodinjstva in delovno aktivnih. Zaradi teh sprememb podatki o prehodu med aktivnostimi med 4. četrtletjem 2020 in 1. četrtletjem 2021 niso na voljo. Podatki o prehodih med četrtletji se od leta 2021 nanašajo na starostno skupino 15-89 let.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila