Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po statističnih regijah prebivališča in statističnih regijah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA PREBIVALIŠČA

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

STATISTIČNA REGIJA DELA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA PREBIVALIŠČA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3.

Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na povezavo 'Opombe' nad tabelo. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene
LETO
Od leta 2009 dalje je za vse osebe upoštevano najprej začasno in šele nato stalno prebivališče.
STATISTIČNA REGIJA PREBIVALIŠČA
Savinjska [prebivališče]
15.01.2005 sta se na podlagi Sklepa občinskega sveta občine Trbovlje, z dne 21. 6. 2004 in Sklepa občinskega sveta občine Prebold, z dne 23. 9. 2004 zaradi sprememb meja naselij [Marija Reka in Knezdol] in občin [Prebold in Trbovlje] posledično spremenili meji med savinjsko in zasavsko statistično regijo. Savinjska statistična regija se je zmanjšala za 0,2 km2; za prav toliko se je povečala zasavska statistična regija.
Zasavska [prebivališče]
15.01.2005 sta se na podlagi Sklepa občinskega sveta občine Trbovlje, z dne 21. 6. 2004 in Sklepa občinskega sveta občine Prebold, z dne 23. 9. 2004 zaradi sprememb meja naselij [Marija Reka in Knezdol] in občin [Prebold in Trbovlje] posledično spremenili meji med savinjsko in zasavsko statistično regijo. Savinjska statistična regija se je zmanjšala za 0,2 km2; za prav toliko se je povečala zasavska statistična regija.