Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi stroškov dela po področjih dejavnosti (četrtletje / povprečje leta 2020), Slovenija, četrtletno, začasni podatki
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 94 | izbranih:

Išči

VRSTE INDEKSOV STROŠKOV DELA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
7. 12. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Indeksi stroškov dela so s podatki za 1. četrtletje 2023 prvič preračunani na bazno leto 2020. Zaradi zaokroževanja se podatki lahko nekoliko razlikujejo od že objavljenih podatkov za prejšnja četrtletja.
Povprečje leta 2020 = 100.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja, predvidoma do konca leta 2024.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila