Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečna bruto plača za plačano uro za oktober (na podlagi raziskovanja Struktura plač) po spolu in področjih dejavnosti, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
18. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Raziskovanje Struktura plač se izvaja vsaka štiri leta v vseh državah Evropske unije na podlagi uredb Evropske komisije in Sveta, v katerih so natančno določeni definicije/opredelitve in način izvajanja, kar omogoča mednarodno primerljivost podatkov o plačah v Evropski uniji.
Mednarodno primerljivi podatki so na voljo na spletni strani Eurostata (Structure of Earnings Survey).
Plačna vrzel se izračunava na podlagi plače za plačano uro za referenčni mesec opazovanega leta. V Sloveniji je bil za referenčni mesec določen oktober kot najbolj reprezentativen mesec.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila