Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo (EUR) po področjih dejavnosti, Slovenija, letno, začasni podatki
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 10. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
S 1. 1. 2009 je bil ukinjen davek na izplačane plače.
Subvencije zmanjšujejo stroške dela.
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2022.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila