Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po spolu, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SEKTOR

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 233 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Naslednja objava
19. 08. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Zaradi metodologije preračuna števila kmetov in pripisa strukturnih podatkov kmetom za nazaj so do junija 2009 možna rahla odstopanja v številu od že objavljenih mesečnih podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu. Zaradi zaokroževanja na cela števila pri izračunu števila kmetov se vsote ne ujemajo vedno.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SEKTOR: 111 Javni sektor - sektor država , MESEC: 2013M10
Sprememba števila delovno aktivnih je posledica tudi prerazvrstitev poslovnih subjektov po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS). Prerazvrstitve so v zapisnikih sej Komisije SKIS na spletnem naslovu: http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_skis.asp.