Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo v turizmu po metodologiji (UNWTO in OECD), kohezijski in statistične regije delovnega mesta, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

METODOLOGIJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Naslednja objava
18. 06. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Izbrane dejavnosti, ki se po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) uvrščajo v turizem so opredeljene v metodoloških pojasnilih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila).
Raven NUTS 2: Podatki o spremembah posameznih kohezijskih regij so dostopni na povezavi.
Raven NUTS 3: Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni na povezavi.