Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 110 | izbranih:

Išči

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 252 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 02. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:Statistični urad Republike Slovenije.
S podatki za januar 2020 število delovno aktivnih kmetov prevzemamo iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) in jih več ne ocenjujemo z uporabo ARIMA-modela na podlagi podatkov o številu kmetov iz raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo.
Od januarja 2020 dalje dejavnost (SKD 2008) določi na podlagi dejavnosti enote v sestavi poslovnega subjekta, pri katerem oseba dela, vpisane v Statistični poslovni register.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SKD DEJAVNOST
Podatki za leta 2000-2007 so preračuni.
SKD DEJAVNOST

Podatki po standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 so objavljeni v Arhivu podatkov po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 .