Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Priimki (S-Ž), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

PRIIMEK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8.619 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


- manj kot 5 oziroma ni pojava
Prebivalci po stanju na dan 1. 1.
Priimki prebivalcev Slovenije so prikazani v obliki, v kakršni se uporabljajo v pravnem prometu in v kakršni so vpisani v Centralni register prebivalstva.
Rang pomeni vrstni red ali mesto v (rang)lestvici najpogostejših priimkov. Številka, ki se izpiše, pove, katero mesto v seznamu (ranglisti) najpogostejših priimkov zaseda posamezni priimek.
Številka 1 torej pomeni, da je ta priimek najpogostejši oz. da je s tem priimkom poimenovanih največ prebivalcev. Številka 2 pomeni, da je to drugi najpogostejši priimek, itd.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila