Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izbrane starostne skupine prebivalstva, povprečna starost in indeks staranja, po tipu naselja, Slovenija, popisa 1991, 2002
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

TIP NASELJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

IZBRANE STAROSTNE SKUPINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 04. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.
LETO
Popis 1991
Podatki preračunani po metodologiji Popisa 2002.
V podatkih ni vključena neznana starost.