Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji po petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

POLLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 35 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
17. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Naslednja objava
18. 11. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki v tej tabeli so pripravljeni v skladu z definicijo 'prebivalca' v 1. odstavku 2. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1):
»prebivalec« je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji in občini in tujec z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji in občini.
Ta definicija se razlikuje od statistične definicije prebivalstva, ki jo uporabljamo za pripravo vseh drugih podatkov o prebivalstvu.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 je po stanju 1. 1.
H2 je po stanju 1. 7.
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
STAROSTNE SKUPINE
Starost je čas, ki ga je oseba preživela od rojstva do trenutka statističnega opazovanja. Izražena je v dopolnjenih letih starosti.