Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Razveze zakonskih zvez po trajanju in letu sklenitve zakonske zveze, Slovenija, 2021
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

TRAJANJE IN LETO SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE

Skupaj: 125 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


V SI-STAT bazi objavljamo le podatke tekočega leta.
Podatki o razvezanih zakonskih zvezah po dopolnjenem letu starosti in letu rojstva za pretekla leta so na voljo na Statističnem uradu Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila