Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Razveze zakonskih zvez po starostnih skupinah moža in žene ter trajanju zakonske zveze, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 30 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

TRAJANJE ZAKONSKE ZVEZE

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STAROSTNE SKUPINE
Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do razveze zakonske zveze. Podatki o starosti so izračunani iz datuma rojstva osebe in datuma razveze zakonske zveze.
TRAJANJE ZAKONSKE ZVEZE
Trajanje zakonske zveze za osebo, ki je zakonsko zvezo razvezala je čas, ki je pretekel od datuma sklenitve zakonske zveze do datuma razveze te zakonske zveze.