Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Razveze zakonskih zvez po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

RAZVEZE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MOŽ/ŽENA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 39 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
RAZVEZE
Razvezana zakonska zveza je zakonska zveza, ki je prenehala obstajati, ker je bila razvezana s pravnomočno sodbo sodišča.
STAROSTNE SKUPINE
Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do razveze zakonske zveze. Podatki o starosti so izračunani iz datuma rojstva osebe in datuma razveze zakonske zveze.
STAROSTNE SKUPINE
Starostnospecifična stopnja razveznosti je razmerje med številom razvezanih mož in žena starih x let, in številom moških in žensk enake starosti v koledarskem letu pomnoženo s 1000.
RAZVEZE
Starostnospecifične stopnje razveznosti
Starostnospecifična stopnja razveznosti je razmerje med številom žensk in moških, ki so se razvezali v določeni starosti, in številom žensk in moških enake starosti v koledarskem letu pomnoženo s 1000.