Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovni podatki o razvezah zakonskih zvez, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 70 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


V podatku 5-9 so za leti 1954 in 1955 vštete razveze zakonskih zvez, ki so trajale 5 let ali več.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Razvezana zakonska zveza je zakonska zveza, ki je prenehala obstajati, ker je bila razvezana s pravnomočno sodbo sodišča.
.