Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovni podatki o sklenitvah zakonskih zvez, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 70 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 23 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Sklenitve zakonskih zvez - skupaj
Sklenitev zakonske zveze je postopek, pri katerem dve osebi skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi skleneta zakonsko zvezo.
Sklenitve zakonskih zvez - med moškima
Podatki o registriranih istospolnih partnerskih skupnostih in sklenjenih partnerskih zvezah za obdobje 2006–2022 so na voljo v tabeli 05M5001S.
Sklenitve zakonskih zvez - med ženskama
Podatki o registriranih istospolnih partnerskih skupnostih in sklenjenih partnerskih zvezah za obdobje 2006–2022 so na voljo v tabeli 05M5001S.
Sklenitve zakonskih zvez na 1000 prebivalcev
Sklenitve zakonskih zvez na 1000 prebivalcev je razmerje med številom sklenitev zakonskih zvez v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 1000.
Prve sklenitve zakonskih zvez
Prva sklenjena zakonska zveza je zveza, ki je bila sklenjena skladno z veljavnimi predpisi in jo je sklenila oseba, ki doslej še nikoli ni sklenila zakonske zveze.
Povprečna starost ženina ob sklenitvi zakonske zveze
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti. Izračunavamo jo iz absolutnih podatkov. Pri izračunu upoštevamo kot uteži sredine starostnih razredov.
Povprečna starost neveste ob sklenitvi zakonske zveze
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti. Izračunavamo jo iz absolutnih podatkov. Pri izračunu upoštevamo kot uteži sredine starostnih razredov.
Celotna stopnja prvih sklenitev zakonskih zvez žensk
Celotna stopnja prve poročnosti žensk je povprečno število prvih sklenitev zakonskih zvez na eno žensko v starosti 15-49 let v koledarskem letu.