Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Umrli po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 1960 in od 1985 naprej, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 38 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STAROSTNE SKUPINE
Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do trenutka opazovanja -smrti. Podatki o starosti so izračunani iz datuma rojstva osebe in datuma smrti.

Starostnospecifična stopnja umrljivosti je razmerje med številom umrlih določene starosti v koledarskem letu in številom prebivalstva enake starosti sredi istega leta, pomnoženo s 1000.