Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine in naselja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINA/NASELJE

Skupaj: 6.252 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
11. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, leta, km2, prebivalci na km2, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINA/NASELJE
Pojasnila o teritorialnih spremembah občin: http://www.stat.si/dokument/5618/PojasnilaOteritorialnihSpremembahObcin.doc
Pojasnila o teritorialnih spremembah naselij: http://www.stat.si/dokument/5450/Pojasnila_o_spremembah_naselij.pdf
LETO
Stanje na 1.1.
LETO
2011
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
2021
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
MERITVE
Indeks feminitete
... Izračun manjka zaradi odsotnosti moških ali žensk ali premajhnega skupnega števila prebivalcev.
Povprečna starost (leta) - SKUPAJ
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev.
Povprečna starost (leta) - Moški
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev.
Povprečna starost (leta) - Ženske
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev.
Indeks staranja - SKUPAJ
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev naselja ali zaradi odsotnosti mladih (0-14 let) in/ali starejših (65+) prebivalcev.
Indeks staranja - Moški
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev naselja ali zaradi odsotnosti mladih (0-14 let) in/ali starejših (65+) prebivalcev.
Indeks staranja - Ženske
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev naselja ali zaradi odsotnosti mladih (0-14 let) in/ali starejših (65+) prebivalcev.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) - SKUPAJ
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti mlajših od 15 let.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) - SKUPAJ
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti prebivalcev, starih 15-64 let.
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) - SKUPAJ
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti starih 65 ali več.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) - Moški
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti mlajših od 15 let.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) - Moški
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti prebivalcev, starih 15-64 let.
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) - Moški
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti starih 65 ali več.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) - Ženske
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti mlajših od 15 let.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) - Ženske
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti prebivalcev, starih 15-64 let.
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) - Ženske
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti starih 65 ali več.
Površina teritorialne enote [km2]
Vsota zaradi zaokroževanja ni vedno enaka seštevku posameznih teritorialnih enot.
Gostota naseljenosti
Od 2019 dalje je tudi podatek za občine izračunan iz nezaokroženega podatka o površini in ni nujno enak izračunu iz zaokroženega podatka.
MERITVE
Indeks feminitete
Indeks feminitete opisuje razmerje med številom žensk in številom moških. Pove nam, koliko žensk na 100 moških prebiva na nekem območju.
Povprečna starost (leta) - SKUPAJ
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva.
Povprečna starost (leta) - Moški
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva.
Povprečna starost (leta) - Ženske
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva.
Indeks staranja - SKUPAJ
Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14 let), pomnoženo s 100.
Indeks staranja - Moški
Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14 let), pomnoženo s 100.
Indeks staranja - Ženske
Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14 let), pomnoženo s 100.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) - SKUPAJ
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) - SKUPAJ
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) - SKUPAJ
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) - Moški
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) - Moški
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) - Moški
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) - Ženske
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) - Ženske
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) - Ženske
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Gostota naseljenosti
Gostota naseljenosti: število prebivalcev na kvadratni kilometer površine teritorialne enote.