Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen proizvajalcev v gradbeništvu po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
INDEKS
Struktura (%)
Struktura uteži. Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.
Četrtletje / zadnje četrtletje prejšnjega leta
Indeks nam pove, za koliko so se spremenile cene v tekočem četrtletju glede na cene v zadnjem četrtletju prejšnjega leta.
Četrtletje / prejšnje četrtletje
Četrtletni indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v tekočem četrtletju glede na cene v prejšnjem četrtletju.
Povprečje četrtletij leta / zadnje četrtletje prejšnjega leta
Indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v zadnjih n-četrtletjih tekočega leta v primerjavi s cenami zadnjega četrtletja prejšnjega leta.