Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu (SKD 2008), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 69 | izbranih:

Išči

INDEKSI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 01. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Indeks
Naslednja objava
19. 01. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Uporabljena statistična znamenja:
- = ni pojava
... = ni podatka
z = podatek zaradi zaupnosti ni objavljen
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila