Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu, po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 63 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 262 | izbranih:

Išči

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 11. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Uporabljena statistična znamenja:
- = ni pojava
... = ni podatka
z = podatek zaradi zaupnosti ni objavljen
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
INDEKS
Struktura (%)
Struktura uteži.
Mesec / december prejšnjega leta
Kumulativni indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v tekočem mesecu glede na cene v decembru prejšnjega leta.
Mesec / prejšnji mesec
Mesečni indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v tekočem mesecu glede na cene v prejšnjem mesecu.
Mesec / isti mesec prejšnjega leta
Letni indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v zadnjih dvanajstih mesecih.
Povprečje mesecev leta / povprečje istih mesecev prejšnjega leta
Povprečni letni indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v zadnjih n-mesecih tekočega leta v primerjavi cenami v enakem obdobju prejšnjega leta.
Povprečje mesecev leta / december prejšnjega leta
Indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v zadnjih n-mesecih tekočega leta v primerjavi z decembrskimi cenami prejšnjega leta.
Mesec / povprečje leta 2015
Indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v tekočem mesecu v primerjavi s povprečjem cen v letu 2015.