Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Skupni indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 42 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 294 | izbranih:

Išči

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
21. 08. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MESEC
Podatki za leto 2000 so ocena.
INDEKS
Od objave podatkov za januar 2024 naprej se objavljajo podatki za indeks Mesec / povprečje leta 2021. Podatki, preračunani na bazno leto 2021, so na voljo od januarja 2000 naprej. Podatki z baznim letom 2015 se ne posodabljajo z novimi časovnimi točkami.
INDEKS
Mesec / december prejšnjega leta
Kumulativni indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v tekočem mesecu glede na cene v decembru prejšnjega leta.
Mesec / prejšnji mesec
Mesečni indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v tekočem mesecu glede na cene v prejšnjem mesecu.
Mesec / isti mesec prejšnjega leta
Letni indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v zadnjih dvanajstih mesecih.
Povprečje mesecev leta / povprečje istih mesecev prejšnjega leta
Povprečni letni indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v zadnjih n-mesecih tekočega leta v primerjavi cenami v enakem obdobju prejšnjega leta.
Povprečje mesecev leta / december prejšnjega leta
Indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v zadnjih n-mesecih tekočega leta v primerjavi z decembrskimi cenami prejšnjega leta.
Mesec / povprečje leta 2021
Indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v tekočem mesecu v primerjavi s povprečjem cen v letu 2021.
Mesec / povprečje leta 2015
Indeks nam pove, za koliko so se v povprečju spremenile cene v tekočem mesecu v primerjavi s povprečjem cen v letu 2015.