Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 97 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 60 | izbranih:

Išči

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 02. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
V prvem, drugem in četrtem četrtletju 2020 je bila stopnja odgovora v tem raziskovanju nekoliko nižja kot v preostalih četrtletjih. Kjer cen storitev ni bilo mogoče zbrati ali se storitve niso izvajale, smo manjkajoče podatke uredili s postopki vstavljanja podatkov. Posledično so v nekaterih dejavnostih podatki nekoliko manj zanesljivi kot običajno.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SKD DEJAVNOST
H49.4-N81.2 Storitve zahtevane z Uredbo STS (za indeks cen storitev pri proizvajalcih)
Indeks vključuje dejavnosti H49.4, H50.1, H50.2, H51, H52.1, H52.24, H53, J61, J62, J63, M69, M70.2, M71, M73, N78, N80 in N81.2.