Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število in vrednost prodaje stanovanjskih nepremičnin po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANOVANJSKE NEPREMIČNINE

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 52 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 03. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, EUR
Naslednja objava
23. 06. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od GURS-a smo naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za 2021, zato smo za to leto izvedli nenačrtovano revizijo Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, v katerih bivajo lastniki, ter podatkov o številu in vrednosti prodaje. Revidirane podatke smo objavili hkrati z objavo podatkov za 1. četrtletje 2022, 23. junija 2022.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STANOVANJSKE NEPREMIČNINE
1 Stanovanjske nepremičnine - SKUPAJ
Zdaj objavljeni podatki o številu prodaj za Stanovanjske nepremičnine -SKUPAJ so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 23. septembra 2020, popravljeni. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.