Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, v katerih bivajo lastniki (povprečje četrtletij leta / povprečje četrtletij leta 2015), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANOVANJSKE NEPREMIČNINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
22. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
21. 03. 2025
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od GURS-a smo naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za 2022, zato smo za to leto izvedli nenačrtovano revizijo Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, v katerih bivajo lastniki, ter podatkov o številu in vrednosti prodaje. Revidirane podatke smo objavili hkrati z objavo podatkov za 1. četrtletje 2023, 23. junija 2023.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
2016
Zaradi napake v preračunu so podatki z dne 23. 3. 2018 popravljeni.
2017
Zaradi napake v preračunu so podatki z dne 23. 3. 2018 popravljeni.