Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANOVANJSKE NEPREMIČNINE

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 69 | izbranih:

Išči

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Indeks
Naslednja objava
23. 09. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od GURS-a smo naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za 2023, zato smo za to leto izvedli nenačrtovano revizijo Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, v katerih bivajo lastniki, ter podatkov o številu in vrednosti prodaje. Revidirane podatke smo objavili hkrati z objavo podatkov za 1. četrtletje 2024, 21. junija 2024.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
INDEKS
Četrtletje / zadnje četrtletje prejšnjega leta
Kaže spremembe cen v tekočem četrtletju glede na zadnje četrtletje prejšnjega leta.
Četrtletje / prejšnje četrtletje
Kaže spremembe cen v tekočem četrtletju glede na prejšnje četrtletje.
Četrtletje / isto četrtletje prejšnjega leta
Kaže spremembe cen v tekočem četrtletju glede na isto četrtletje prejšnjega leta.
Četrtletje / povprečje četrtletij leta 2015
Kaže spremembe cen v tekočem četrtletju glede na povprečje leta 2015.