Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

IZDELKI IN STORITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 202 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR
Naslednja objava
6. 01. 2025
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od januarja 2018 dalje kot vir podatkov za izračun povprečnih letnih drobnoprodajnih cen izdelkov v prvih dveh skupinah po klasifikaciji ECOICOP, tj. hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pijače in tobak, uporabljamo izključno podatke iz podatkovnih baz trgovcev. Spremenjen je izračun povprečnih letnih drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, in sicer jih računamo z geometrijsko sredino (do leta 2018 z artimetično).
Specifikacija posameznih izdelkov (elementarnih agregatov – EA) prvih dveh skupin po ECOICOP je bolj ohlapna, v njih je zajetih veliko več izdelkov, ki pa znotraj EA niso več tako homogeni, kot so bili prejšnja leta. Zato tudi lom v seriji, saj povprečne letne drobnoprodajne cene hrane in pijač niso primerljive s podatki prejšnjih let.
Predhodnica te letne tabele s podatki do leta 2018 je premaknjena v arhiv.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
IZDELKI IN STORITVE
...Pivo, lager (l)
pred 2021 Pivo, domače (l)
...Televizor (kos)
pred 2021 v vzorcu več manjših televizorjev
...Toaletni papir, troslojni, zavitek 8 - 12 rol (10 rol)
pred 2020 1 rola