Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih (povprečje 2015=100), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KMETIJSKI PRIDELEK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 32 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 165 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
utež, bazni indeks (povprečje 2015=100)
Naslednja objava
14. 12. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila