Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stopnja varčevanja in stopnja investiranja gospodinjstev v %, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 28 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Odstotki
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Stopnja varčevanja gospodinjstev je izračunana v %: bruto varčevanje/bruto razpoložljivi dohodek
(popravek za spremembo neto lastniškega kapitala gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov - D8 je vključen)
Stopnja investiranja gospodinjstev je izračunana v %: Bruto investicije v osnovna sredstva/bruto razpoložljivi dohodek
(popravek za spremembo neto lastniškega kapitala gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov - D8 je vključen)
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila