Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

NUTS2 - KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Mio EUR, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki so do vključno leta 2006 preračunani po nespremenljivem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
NUTS2 - KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) - NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2.